Op woensdag 16 maart, in de Week voor de Gezonde Jeugd, heeft ALDI haar allereerste Raad van Kinderen geïnstalleerd. Groep 7 van de basisschool De Vuurvogel gaat adviseren hoe ALDI mensen gezondere keuzes kan laten maken. Vandaag was de officiële installatie van de Raad door de symbolische overdracht van de sleutel van de winkel in Helmond. Voordat de kinderen van groep 7 in gesprek gingen met de directie van ALDI, werden ze opgewarmd door een ‘energizer’ van JOGG-ambassadeur Ingrid Jansen. Vervolgens begeleidde de organisatie Missing Chapter Foundation de kinderen, juf Femmie van der Meer en juf Daisy Mertens en ALDI bij de eerste dialoogsessie.

“We willen bij ALDI verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid in de samenleving, door gezonde voeding en een gezonde leefstijl bij gezinnen met jonge kinderen te stimuleren. Daarom is het een logische stap om aan kinderen te vragen hoe we dit nu het beste in onze winkels kunnen aanpakken. We zijn heel benieuwd naar hun ideeën en we spreken met hen af dat deze ideeën worden uitgewerkt in de winkel. Daarom krijgen ze vandaag ook symbolisch de sleutel van ons filiaal in Helmond overhandigd. Na de implementatie en ‘heropening’ van de winkel, zal de effectiviteit van de maatregelen gemeten worden door het team van gezondheidswetenschapper prof. Jaap Seidell van de Vrije Universiteit van Amsterdam”, aldus Nadie Winde, Manager Corporate Responsibility ALDI Nederland.

Marloes van der Have, directeur Missing Chapter Foundation: “We zijn trots op ons partnership met ALDI en dit fantastische initiatief. ALDI neemt hiermee de inzichten van kinderen serieus. Dit is ook nodig want hun ideeën en adviezen helpen volwassenen in beweging te komen en geven hiermee concrete oplossingen om Nederlandse gezinnen gezond te houden. Kinderen zijn de natuurlijke change agents. Door ze te betrekken in het besluitvormingsproces, zoals ALDI doet, kunnen zij echt het verschil maken in hun directe omgeving.”

JOGG
Helmond is JOGG-gemeente, waar met het lokale netwerk actief wordt gewerkt aan een gezonde omgeving voor kinderen, zodat zij gezond kunnen opgroeien. Op dit moment is het de Week voor de Gezonde Jeugd, waarin op initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in heel het land gezonde leefstijl-activiteiten plaatsvinden. “Het is mooi dat juist in deze week onze partner ALDI haar eerste Raad van Kinderen installeert. Het bedrijf biedt bij uitstek toegang tot gezinnen met jonge kinderen. Ons gezamenlijk doel is een omgeving waarin gezonde voeding en bewegen voor kinderen normaal en gemakkelijk zijn. Want ieder kind heeft recht op een gezonde jeugd”, aldus Marjon Bachra, directeur JOGG.

Over ALDI en gezonde voeding
ALDI ziet het als haar verantwoordelijkheid om voor een brede groep klanten verantwoorde, betaalbare en gezonde levensmiddelen toegankelijk te maken. Ook nemen ze maatregelen die bijdragen aan gezondheid in de samenleving en richten ons in het bijzonder op gezinnen met (jonge) kinderen. JOGG en Missing Chapter Foundation zijn daarbij belangrijke partners. Samen kunnen klanten gestimuleerd worden om betere en gezondere keuzes te maken. De focus ligt daarbij op de bewustwording van het belang van een gezond voedingspatroon.

Over Missing Chapter Foundation
Missing Chapter Foundation heeft als doel dat het normaal wordt om kinderen bij besluitvorming te betrekken, met een duurzamere wereld als gevolg. Onder de noemer ‘Raad van Kinderen’ organiseert de stichting dialogen tussen kinderen en besluitvormers, zodat kinderen hun inzichten en ideeën kunnen delen. Bovendien zet Missing Chapter samen met partners de inzichten van kinderen om in nationale acties, waardoor kinderen natuurlijke ‘change agents’ zijn en aanzetten tot positieve gedragsverandering.

Over JOGG
Een gezonde jeugd begint bij de omgeving van een kind. Daarom focust JOGG zich niet op het kind zelf, maar op de omgeving van het kind. JOGG agendeert een gezonde omgeving in het politieke en maatschappelijke speelveld. Samen met gemeenten, het bedrijfsleven en publieke organisaties oefent JOGG vanuit overkoepelend perspectief invloed uit op de omgeving van het kind.