Op 15 mei vindt er een mooi bewonersinitiatief plaats: de Zonnebloem organiseert een gezonde brunch in de St Jozefskerk.

Initiatiefnemer Rosemarie Rossou vertelt: ‘We gaan met een groepje kinderen van de Vuurvogel en T+lab gezonde hapjes maken en de kinderen gaan deze serveren aan de ouderen tijdens de pauze van het cabaret in wijkhuis de Fonkel. In de pauze helpen de kinderen met drinken brengen naar de ouderen. We hebben er veel zin in!’

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door ‘Voor de Buurt‘, een flexibel budget waarmee we bewonersinitiatieven faciliteren.