Op woensdag 21 april kregen Mulo Baseball en Sportschool MAACH het welverdiende certificaat ‘Gezonde Kantine’ uit handen van wethouder Harrie van Dijk. Het certificaat geeft aan dat het maken van een gezondere keuze makkelijk wordt gemaakt in deze kantines. In Helmond werken gemeente Helmond, Jibb+, Sligro en Team:Fit samen om ervoor te zorgen dat er nog meer kantines een bewuster aanbod neerzetten.

Iets gezonds erbij
Oscar Prins is kantinebeheerder bij Mulo en hij was nogal sceptisch in het begin. ‘Ik vind het goed dat we de kinderen en ouders duidelijk maken dat gezond eten goed is. Maar als kantinebeheerder was ik natuurlijk bang voor een daling van de omzet en dat we de frituur niet meer mochten gebruiken. Dat leek mij echt geen optie.’ Vanuit Jibb+ werd een introductiebijeenkomst georganiseerd tussen Mulo en Team:Fit. ‘Toen Irene van Team:Fit aangaf dat we ons aanbod konden behouden, maar er iets gezond bij moesten zetten, gaf dit veel duidelijkheid. Voorbeelden van een gezonder alternatief is bijvoorbeeld een zakje popcorn in plaats van chips of een tosti van bruin brood in plaats van wit. Afgelopen winter hebben we een sneeuwpop-challenge gehouden onder onze leden. In plaats van een zak snoep, hebben we de winnaar een cadeaubon voor een leuke activiteit gegeven. Ook dat is een betere keuze!’

Verse soep en belegde broodjes
De reacties op het alternatieve gezonde aanbod zijn positief. Waar voorheen ouders naar huis gingen om te lunchen, blijven ze nu langer hangen op het sportpark en naar andere wedstrijden kijken. ‘We bieden nu ook broodjes aan met vers en gezond beleg. En ik heb zelfs een groepje vrijwilligere ouders gevonden, die een verse pan soep maakt.’ Het assortiment bij Mulo is groter en meer divers geworden. Oscar vindt het belangrijk dat ze als sportvereniging laten zien dat ze mee veranderen met de toekomst en dat ook de ‘mindset’ van hun leden daarmee veranderd. ‘Ik praat veel met ouders en hoor dan ook dat ze het fijn vinden dat ze bij ons in de kantine de gezonde keuze kunnen maken voor hun kind. Ik heb ook echt zin om met alle ideeën aan de slag te gaan. Kan niet wachten tot we weer open mogen!’

Samen naar een gezonde generatie
Harrie van Dijk, wethouder sport, reikte de certificaten uit aan Mulo Baseball en Sportschool MAACH. ‘Een omgeving creëren waarin de gezonde keuze de makkelijke keuze is, draagt bij aan de gezondere leefstijl van onze inwoners. Plekken zoals de sportvereniging, waar veel jeugd en jongeren komen, maken onderdeel uit van die omgeving. We zijn daarom ook heel blij met de inzet van Mulo Baseball en Sportschool Maach om samen te werken aan een gezondere generatie.‘ Naast de waardering voor de gezonde kantine ontving Mulo Baseball ook het certificaat en waarderingssubsidie voor een Rookvrij Sportpark.