Oproep aan sportieve en culturele organisaties om zich aan te melden

Ook in het nieuwe schooljaar gaan Jibb+ en Cultuurcontact samen verder met het initiatief Sjors Sportief & Creatief. Dit alles gebeurt via het platform ‘Sport en Cultuur Helmond’.  Via de website www.sportencultuurhelmond.nl kunnen alle inwoners van Helmond, jong en oud, op een laagdrempelige manier kennismaken met sport- en cultuuractiviteiten. In september ontvangen alle 9.000 basisschoolkinderen het Sjorsboekje met het sport- en cultuuraanbod in Helmond. Anke Collart van Jibb+: ‘Daarom de oproep aan alle aanbieders van sport en cultuur in Helmond: registreer je als aanbieder en zet jouw activiteit online!’

Meld activiteiten aan!
Het platform ‘Sport en Cultuur Helmond’ geeft deelnemers de kans om zich te oriënteren op de diverse takken van sport & cultuur. Anke vervolgt:  ‘Met Sjors Sportief & Creatief willen we zoveel mogelijk kinderen helpen de weg (terug) naar de sport- en cultuuraanbieders te vinden. Voor het slagen van het project is het van belang dat zoveel mogelijk aanbieders van zowel sport als cultuur in Helmond meedoen! We hebben natuurlijk zelf onze contacten benaderd, maar wellicht zijn er nog wel meer aanbieders met een tof aanbod voor jong en/of oud.’

Start nieuwe schooljaar
‘De activiteiten voor de basisschoolkinderen worden uiteindelijk geplaatst in een leuk en overzichtelijk Sjorsboekje.’ Alle 9.000 kinderen in het basisonderwijs in Helmond ontvangen bij de start van het nieuwe schooljaar dit boekje. Kinderen kunnen zich dan inschrijven bij meerdere verenigingen/aanbieders op gebied van cultuur en sport.  ‘In september mag hopelijk veel weer, ook bij de sport en voor cultuur. Met dit project krijgen alle kinderen de kans om een kijkje te nemen bij een activiteit waar ze nieuwsgierig naar zijn. En vaak is het aanbod gratis of tegen een kleine vergoeding.‘ Om als aanbieder in het Sjorsboekje te komen, is het belangrijk dat activiteiten voor de basisschoolkinderen uiterlijk op 14 juni via de website www.sportencultuurhelmond.nl zijn toegevoegd. Het platform ‘Sport en Cultuur Helmond’ richt zich niet alleen op basisschoolkinderen. Ook is het mogelijk om aanbod te plaatsen voor aangepast sporten, jongeren (middelbare school) en volwassenen & senioren.

Dag van de Sportclub
Om de start van het nieuwe schooljaar een flinke sportieve boost te geven, organiseert Jibb+ een open dag voor alle sportieve aanbieders. Anke: ‘Op zondag 19 september organiseren wij voor de 6e keer de Dag van de Sportclub. Op deze dag zetten sportaanbieders hun  ‘deuren’ open voor publiek. Ter promotie maken wij een plattegrond waarop alle deelnemers staan. Deze plattegronden delen wij uit aan alle basisschoolleerlingen in Helmond.’ Vorig jaar hebben de clubs samen meer dan 1.000 bezoekers ontvangen. De volgende dag start de inschrijving van Sjors Sportief. ‘Zo kunnen kinderen nadat ze de sport geproefd hebben op 19 september zich meteen opgeven voor meerdere proeflessen. De Dag van de Sportclub is dan ook een mooie manier om je als sportaanbieder in de kijker te zetten bij de jeugd in Helmond.’

Meer informatie?
Meer informatie over Sjors Sportief & Creatief of Dag van de Sportclub, neem dan contact op.

Sportactiviteiten via Jibb+ | 0492 347 071 | ankecollart@jibbplus.nl
Culturele activiteiten via CultuurContact | 0492 476 654 | ilja@cultuur-contact.nl