Helmonds Sportakkoord

Uitvoeringsbudget Helmonds Sportakkoord beschikbaar

Eind 2019 is het Lokaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Helmond’ gerealiseerd. Verschillende partners in de stad tekenden dit akkoord om samen uitvoering te geven aan de geformuleerde ambities en acties uit het akkoord. Voor de uitvoering van de ambities uit het Helmonds Sportakkoord krijgt de gemeente tot en met 2022 een jaarlijks budget. Organisaties die een bijdrage leveren aan de gestelde ambities in het Sportakkoord kunnen daarom vanaf nu aanvragen indienen voor een bijdrage in de kosten. 

Voorwaarden
Organisaties en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor de realisatie van initiatieven en projecten die bijdrage aan de ambities uit het Lokaal Sportakkoord (bekijk hier het Helmonds Sportakkoord). Het gaat hierbij om een incidentele bijdrage die bedoeld is om initiatieven te realiseren, vergemakkelijken of de realisatie te versnellen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een bijdrage voor het opstarten van sport- en beweegaanbod voor nieuwe doelgroepen.
  • Een bijdrage voor een sporttechnische opleiding niveau (maximaal niveau 2).
  • Een bijdrage voor gemaakte kosten voor het realiseren van een gezonde kantine.
  • Een initiatief voor flexibel sportaanbod.

Aanvraag indienen
Het indienen van een aanvraag verloopt via www.helmond.nl/sportakkoord. Het aanvraagformulier kun je opsturen naar sportakkoord@helmond.nl. Er zijn 6 aanvraagronden. De sluitingsdata is als volgt:

  • Ronde 1: 25 februari 2021
  • Ronde 2: 8 april 2021
  • Ronde 3: 27 mei 2021
  • Ronde 4: 8 juli 2021
  • Ronde 5: 14 oktober 2021
  • Ronde 6: 25 november 2021

De aanvraag wordt beoordeeld door een kernteam bestaande uit verschillende partijen uit de stad. Uiterlijk 3 weken na de sluitingsdatum wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Services voor besturen en kader
Daarnaast is het, vanuit het Nationale Sportakkoord, in 2020, 2021 en 2022 mogelijk om duurzaam te investeren in jullie (sport)organisatie en/of kader via zogenaamde services. Deze services zijn opleidingen en cursussen voor besturen en kader. Deze opleidingen zijn hier te vinden. Wij hebben met dit aanbod ons met name gericht op sportoverstijgende opleidingen en cursussen. Er zijn nog vele andere sporttechnische services aan te vragen. Voor verdieping in het serviceaanbod kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Jibb+.

Meer informatie
Wij hopen dat iedereen de moeite neemt zich hierin te verdiepen en te bekijken hoe deze budgetten en services van waarde kunnen zijn voor jullie organisatie. Heb je nog vragen of meer informatie nodig? Ga dan naar www.helmond.nl/sportakkoord. Of stuur een e-mail naar sportaanbieders@jibbplus.nl.