Skip to content

Clubkadercoaching

Wat doet een clubkadercoach?

Een clubkadercoach (CKC) helpt verenigingen met het opzetten, uitvoeren en borgen van trainersbegeleiding. De inzet van een clubkadercoach draagt bij aan de pijler ‘positieve sportcultuur’ uit het strategisch beleidsplan van Jibb+. Een goed pedagogisch klimaat en een goede structuur dragen bij aan het behoud van leden binnen verenigingen en aan het ervaren van  plezier in sporten en bewegen. De clubkadercoach is ondersteunend en adviserend op pedagogisch vlak.

 

Vanuit pilots naar structurele inzet

In het eerste half jaar van 2021 hebben we met 7 sportaanbieders pilots gedraaid. Deze pilots waren bedoeld om in gezamenlijkheid toe te werken naar een goede structuur en basis voor clubkadercoaching. Daarnaast werd gekeken of de voorgenomen doelen ook bereikt kunnen worden door het inzetten van clubkadercoaching.  De ervaring waren positief, met als resultaat dat er vanaf oktober 2021 drie clubkadercoaches zijn gestart bij zeven Helmondse sportaanbieders. Jibb+ wil hierbij als kartrekker blijven fungeren omdat we dit vinden passen bij de brede maatschappelijke rol van buurtsportcoach.

Clubkadercoach (CKC) - aanpak in de praktijk

  • Er zijn een CKC uitvoerend en CKC coördinerend actief. De CKC coördinatie is onderdeel is van functie Coördinator Sportaanbieders binnen de werkgroep die bij Jibb+ actief is. CKC Coördinerend is procesbegeleider en altijd betrokken bij de inventarisatiegesprekken/opstartgesprekken met besturen van de sportaanbieders. Daarnaast zijn er door de coördinator nog minimaal 2 extra contactmomenten per jaar.
  • Inzet CKC in de uitvoering is afhankelijk van de behoefte van de sportaanbieder, waarbij voor de inzet ieder uur in de uitvoering anderhalf uur (richtlijn) in de voorbereiding betekent.
  • De CKC is maximaal 2 avonden per week op de club aanwezig.
  • Per uur zit er een maximum aan het aantal te begeleiden teams/trainers. Dit is afhankelijk van de organisatie op de velden en de hulpvraag van de club. Dit wordt in overleg bepaald.
  • Ieder traject bij een sportaanbieder duurt 18 maanden (78 weken).
  • Na 18 maanden houdt de wekelijkse begeleiding van de CKC op en wordt samenwerking voortgezet door middel van een halfjaarlijks continueringsgesprek.
  • Instroom van sportaanbieders alleen mogelijk op basis van de beschikbaarheid een medewerker bij Jibb+ en de wensen en behoeftes van een sportaanbieder.
  • Inventarisatie van behoeften vindt jaarlijks plaats in april door Jibb+.

Meer informatie?

In het filmpje van Gemeente Helmond wordt kort en duidelijk uitgelegd wat een clubkadercoach is!

Meer informatie over clubkadercoaching is ook te vinden op de website van NOC*NSF, zie www.nocnsf.nl/clubkadercoaching

Zijn jullie geïnteresseerd in de werkzaamheden en inzet van een clubkadercoach? Neem dan contact op via e-mail sportaanbieders@jibbplus.nl of met de contactpersoon vanuit Jibb+ voor jouw sportorganisatie.