Op de achtergrond zijn we bezig met het ontwikkelen van onze website en nieuwsbrief. Zoals jullie zien zit de nieuwsbrief in een nieuw jasje en linken we hiermee door naar interessante onderwerpen op onze website. De komende periode zullen we de inhoud van onze website ook aan gaan passen en daar alle werkzaamheden/mogelijkheden van team Verenigingsondersteuning op gaan zetten. Je kunt er nu al terecht voor veel interessante onderwerpen, cursusaanbod, subsidiemogelijkheden en goede voorbeelden.

Voor meer info: www.jibbplus.nl/sportaanbieders