Skip to content

Sport & beweging in opvang en onderwijs

Jibb+ is zowel in opvang als onderwijs actief om kinderen in beweging te krijgen. Zo kunnen we de kinderopvang ondersteuning aanbieden in de vorm van het traject ‘coaching on the job’. Ook brengen we met ‘Samen Fit’ peuters en senioren in beweging.

De basisschool is een belangrijke omgeving voor jonge kinderen om te leren bewegen, voldoende te bewegen en gezonde keuzes te leren maken. Daarom biedt Jibb+ in het basisonderwijs sport-, beweegactiviteiten en voedseleducatie aan.

Meer weten?
Voor meer informatie over sport en beweging in opvang en onderwijs kun je terecht bij

Nienke Houët
Coördinator Opvang en Onderwijs
Telefoon: 0492 347 071
E-mail: nienkehouet@jibbplus.nl

Opvang

Coaching on the Job bij de kinderopvang
Binnen de kinderopvang kan Jibb+ ondersteuning bieden om een duurzaam beweegaanbod te creëren en zo kinderen dagelijks te laten bewegen. Dit doen wij door middel van een ‘coaching on the Job’ traject. Dit traject bestaat uit 6 bijeenkomsten waarbij Jibb+ de begeleiding van de kinderopvang tools geeft om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Interesse? Neem contact op met Jibb+ om de mogelijkheden te bespreken.

Samen fit – bewegen voor peuters en ouderen
Op enkele locaties in Helmond hebben wij een gecombineerd beweegaanbod voor peuters en ouderen, ‘Samen Fit’. Vanuit een zorginstelling en een kinderopvang worden deze twee doelgroepen samengebracht om samen te sporten en bewegen. Zo helpen ze elkaar en laten we ze ervaren dat samen sporten nog meer plezier geeft!

Onderwijs

Onder schooltijd

Kleuterlessen
Jibb+ biedt bewegingslessen voor kleuters aan gericht op het verbeteren van de grove motoriek. De lessen zijn intensief, veelzijdig, plezierig en uitdagend zodat elke kleuter op eigen niveau kan bewegen en plezier in
bewegen ervaart.

Clinics
Om alle kinderen te bereiken biedt Jibb+ op alle Helmondse basisscholen een aanbod van sportclinics (groep 3-8) tijdens schooltijd. Het doel is dat de basisschoolleerlingen plezier krijgen in bewegen en kennismaken met verschillende sporten die in en rondom Helmond beoefend kunnen worden.

Themaweken
Gedurende het schooljaar vinden er tijdens schooltijd diverse themaweken plaats op locatie van sportaanbieders. Zo geven we bepaalde sporten extra aandacht, eventueel gekoppeld aan een event of toernooi. Dit is gratis voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Scholen worden hiervoor apart benaderd vanuit Jibb+.

Sportdagen
Jibb+ heeft de expertise in huis om een (wijk)sportdag of koningsspelen te verzorgen. In samenwerking met school of de kinderopvang wordt invulling gegeven aan deze dag. Jibb+ werkt leuke en uitdagende spellen uit en benadert indien gewenst lokale sportaanbieders.

Vakgroep bewegingsonderwijs
Jibb+ vervult een regiefunctie in het aansturen, inspireren en versterken van het bewegingsonderwijs en bewegen in en rondom school. Jibb+ faciliteert daarom een aantal bijeenkomsten in Helmond om vakleerkrachten bij elkaar te brengen. Als scholen geen vakleerkrachten hebben, zijn ook betrokken groepsleerkrachten welkom. Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis gedeeld vanuit Jibb+ en is er ruimte voor scholing en intervisie. Op deze laagdrempelige manier worden scholen geholpen in de verdere professionalisering op het gebied van bewegingsonderwijs en bewegen in en rondom school.

Kijk hier voor meer informatie over de mogelijkheden in het onderwijs:

Na schooltijd

Kijk voor meer activiteiten na schooltijd op de beweegprogramma’s in de wijk of bekijk het overzicht van evenementen, projecten en activiteiten in Helmond.