Skip to content

Valpreventie in Helmond

Tijdens De Week van de Valpreventie op 2 oktober 2023 heeft Jibb+ het startschot gegeven voor de ketenaanpak valpreventie in de gemeente Helmond. In Helmond gaan we inzetten op valpreventie voor thuiswonende 65-plussers om:

  • Het risico op een val te verminderen
  • Het zelftrouwen en de zelfstandigheid te vergroten
  • De spierkracht en evenwicht van ouderen te verbeteren
  • Ervoor te zorgen dat ouderen langer dagelijkse activiteiten kunnen blijven doen

Waarom valpreventie in Helmond?

Helmond kent een sterke vergrijzing met 17.000 inwoners van 65 jaar of ouder waarvan 34% een verhoogd valrisico heeft. De komende jaren gaat dit percentage alleen maar stijgen. Elke 5 minuten belandt in Nederland een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Een val heeft vaak grote gevolgen. Bijna de helft van het aantal valongelukken gaat met letsel gepaard. Ouderen kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, wordt goede voorlichting over valpreventie in de thuissituatie des te belangrijker.

Voor wie is valpreventie?

Voor thuiswonende 65-plussers in Helmond. Jaarlijks zorgen we dat iedere wijk aan de beurt komt.

Hoe pakken we het aan?

Samen met veel partners in Helmond zorgen we voor valpreventie. Ouderenorganisaties, wijkraden, fysiotherapeuten, huisartsen, praktijkondersteuners, ergotherapeuten, Jibb+, LEV groep, thuiszorg, sociaal team, bibliotheek, apotheken, etc. Het resultaat? Minder ouderen die vallen, minder opnames bij de spoedeisende hulp, verbetering in balans en spierkracht en minder afhankelijkheid van thuiszorg. We hebben voor de zomer een pilot gedraaid in Stiphout.

Voor inwoners

Wat houdt het programma valpreventie precies in?
U kunt meedoen via een informatiebijeenkomst bij u in de wijk of via een doorverwijzing van een wijkverpleegkundige, huisarts of specialist. Tijdens deze bijeenkomst doen we alvast een aantal testjes om te kijken of een valpreventie programma voor u geschikt is. Zo wordt er onder andere gekeken naar of u goed kunt zien, welke medicijnen u gebruikt en of u vaak duizelig bent. Vervolgens wordt er gekeken welke van de beweegcursussen het beste bij u past:  De cursus ‘Vallen Verleden Tijd’, de cursus ‘In Balans’ of de cursus ‘Otago’. De cursussen vinden plaats in uw eigen wijk. Na afloop van de cursus nemen we eventueel nog contact met u op. We doen dit om te bespreken hoe het met u gaat. Ook willen we weten of valpreventie het gewenste effect bereikt: minder vallen in en rond het huis.

Wat kost meedoen?
Bent u thuiswonend, 65 jaar of ouder en afkomstig uit Helmond? Dan kunt u deelnemen aan het valpreventie programma. Deelname is gratis.

Hoe kan ik meedoen?
We komen in 2024 langs in iedere wijk. De planning volgt nog.

Voor (zorg)professionals

We willen zo veel mogelijk thuiswonende 65-plussers uit Helmond bereiken. Wilt u uw omgeving, leden, cliënten, bewoners of patiënten ook bewust maken van het belang van valpreventie? Samen staan we sterker!

Informatiebijeenkomsten
Vanaf 2024 willen we starten met de uitvoering van het valpreventieprogramma. Daarom houden we onze partners regelmatig op de hoogte en organiseren we op maandag 20 november (16.00 -17.30 uur, Wijkhuis De Geseldonk) en donderdag 23 november (16.00 – 17.30 uur, Wijkhuis De Geseldonk) informatiebijeenkomsten.

Vragenlijst
Graag inventariseren we uw interesse, uw deelname aan de informatiebijeenkomsten en het vervolg. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de projectcoördinatoren Kristian van den Nouwlant en Flo van de Waterlaat – De Haas via valpreventie@jibbplus.nl