Op maandag 2 oktober 2023 tijdens de Week van de Valpreventie heeft Jibb+ samen met wethouder van Lierop het startschot gegeven aan de ketenaanpak valpreventie in de gemeente Helmond door een van de balans onderdelen uit het programma te doorlopen. De ketenaanpak valpreventie helpt thuiswonende 65-plussers om het risico op een val te verminderen en om de zelfstandigheid te vergroten of te behouden.

Valincidenten zijn erg hoog
De aandacht voor het voorkomen van vallen onder ouderen neemt toe. Het is belangrijk dat we in Helmond aan de slag gaan met valpreventie. Helmond kent een sterke vergrijzing met 17.000 inwoners van 65 jaar of ouder en 34% hiervan heeft een verhoogd valrisico. Dit is hoger dan het gemiddelde in de regio. De komende jaren gaat het aantal 65-plussers met een verhoogd valrisico alleen maar stijgen. Elke 5 minuten belandt in Nederland een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Een val heeft vaak grote gevolgen. Bijna de helft van het aantal valongelukken gaat met letsel gepaard. Ouderen kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Daarnaast is vallen de grootste niet-natuurlijke doodsoorzaak. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, wordt goede voorlichting over valpreventie in de thuissituatie des te belangrijker.

Unieke samenwerking
De ketenaanpak valpreventie moet een intensieve krachtenbundeling worden van diverse partners, zoals ouderenorganisaties, wijkraden, fysiotherapeuten, huisartsen, praktijkondersteuners, ergotherapeuten, Jibb+, LEV groep, thuiszorg, sociaal team, bibliotheek, apotheken, etc. Het resultaat? Minder ouderen die vallen, minder opnames bij de spoedeisende hulp, verbetering in balans en spierkracht en minder afhankelijkheid van thuiszorg. Op basis van een aanpak die breed wordt gedragen waarin ouderen met een valrisico worden opgespoord en voorgelicht en daadwerkelijk meedoen aan een valpreventieprogramma.

Resultaten van de pilot in Stiphout
Voor de zomervakantie heeft een pilot plaatsgevonden in de wijk Stiphout. De resultaten van de pilot zijn erg hoopgevend voor het vervolg. Zo voelt 50 procent zich na de pilot valpreventie zekerder met bewegen en 80 procent kan na de pilot valpreventie op een veilige manier opstaan na een val. Zo ook Mieke van Eekeren, een deelnemer uit de pilot: “Ik deed mee omdat ik mijn balans wilde verbeteren. Ik heb veel geleerd en ik ben dankbaar dat ik mee heb mogen doen aan dit programma. De oefeningen die we mee hebben gekregen doe ik nog steeds thuis.”

Meer weten?
In de Week van de Valpreventie besteedt Jibb+ in al haar beweeglessen extra aandacht aan valpreventie en start het opsporen van deelnemers voor de ketenaanpak valpreventie. Ook de contactlegging met samenwerkingspartners is gestart. Ben je 65-plusser en thuiswonend of een  mogelijke samenwerkingspartner ga dan naar www.jibbplus.nl/valpreventie en geef jouw interesse in de ketenaanpak valpreventie door!