Voor de uitvoering van de ambities uit het Helmonds Sportakkoord krijgt de gemeente Helmond een jaarlijks budget. Organisaties en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor de realisatie van initiatieven en projecten die bijdragen aan de ambities uit het Lokaal Sportakkoord.

Het gaat om de volgende ambities:

  1. Inclusie en diversiteit
  2. Sociaal veilige sport
  3. Vitale sportaanbieders
  4. Vaardig in bewegen
  5. Ruimte voor sport en bewegen

Het gaat hierbij om een incidentele bijdrage die bedoeld is om initiatieven te realiseren, vergemakkelijken of de realisatie te versnellen. De volgende aanvraagronde loopt tot en met 3 juni 2024.

Kijk hier voor meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden.