Verduurzaam jouw sportclub
Verduurzamen is een veelgehoorde term en kan op vele manieren opgepakt worden binnen jullie organisatie. Er is door NOC*NSF een website gelanceerd, waar je veel informatie kunt halen omtrent alle mogelijkheden tot ondersteuning. Mocht jullie club hier mee bezig zijn, dan is het een zeer interessante website, met verschillende doorverwijzingen naar subsidies, advies of producten: www.sportnlgroen.nl 

Ondersteuning voor de energielasten
Daarnaast is het mogelijk om bij de gemeente Helmond om een compensatieregeling aan te vragen in het kader van de stijgende energielasten. Kijk hier voor meer informatie of vraag direct jouw compensatie aan.

Is de BOSA subsidieregeling iets voor jouw club?
Daarnaast is er nog een andere interessante ontwikkeling, die wellicht kansen kan bieden voor de ontwikkeling van jullie accommodatie. De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Bekijk hier alle informatie en hier is precies in te zien waar de subsidie voor aangevraagd kan worden.