Skip to content

Om gezond eten op scholen te stimuleren en te ondersteunen zijn er voor het onderwijs twee subsidies beschikbaar:

Subsidie voor schoolfruit en groente

Basisscholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs kunnen zich jaarlijks  inschrijven voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Met EU-Schoolfruit krijgen scholen van november t/m april drie porties gratis groente en fruit per week voor alle leerlingen. Daarnaast gaan scholen aan de slag met voedseleducatie en het instellen van een schoolfruitbeleid.

Schrijf je in via het registratiesysteem voor EU-Schoolfruit, maar let op: dit kan alleen tijdens de inschrijfperiode.

JLE subsidie

Jong Leren Eten staat voor: zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS.

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’  kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten:

  1. Moestuinieren
  2. Koken
  3. Excursie of gastles op het gebied van voeding 

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan deze tegemoetkoming zijn voorwaarden verbonden.