Skip to content

Accommodatie

Gezonde Sportkantine

Naast sporten draagt een goede voeding bij aan een gezonde levensstijl. De gezonde sportkantine kan hierbij helpen. Consumenten laten zich via de gezonde kantine sneller verleiden tot gezondere keuzes. Met een paar kleine aanpassingen of toevoegingen in het assortiment, wordt de bewuste keuze van de consument al vergroot. Wist je dat het zelfs de omzet van je kantine kan verhogen? Wil je hier meer over weten en de mogelijkheden voor jullie situatie bespreken, neem dan contact met ons op. Nieuwsgierig? Neem dan eens een kijkje op de website van Team Fit

Verduurzamen

Gemeente Helmond zet vol in op duurzame en gezonde scholen en sportaccommodaties. Eén van de pijlers houdt in dat de veldverlichting bij sportclubs worden verduurzaamd. Dit geldt niet alleen voor gemeentelijke sportparken, maar ook voor geprivatiseerde verenigingen. Dat betekent dat de uitvoeringskosten voor de sportaanbieder zijn, maar de voorbereidingskosten etc. neemt de Gemeente Helmond op zich. Wil je hier meer informatie over, neem dan contact met ons op.

Sport NL Groen is een initiatief van Routekaart Verduurzaming Sport. Meerdere organisaties werken gezamenlijk aan het realiseren van de missie en ambities van die routekaart (waaronder NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten. Hun missie is om CO2 reductie van 49% te realiseren in 2030. Sport NL Groen helpt de sportsector op weg door samenwerkingen met aangesloten fabrikanten en banken, maar ook door gratis adviestrajecten in te zetten door energiecoaches. Ze willen daarmee de sportsector winstgevend verduurzamen. Kijk voor meer informatie op de website van Sport NL Groen.

Accommodaties vormen een onmisbare factor in sportbeoefening. Duurzame sportaccommodaties dragen bij aan een duurzame samenleving. Duurzaamheid legt daarmee verbinding tussen sport en een belangrijk maatschappelijk thema. Met het themafonds wil NOC*NSF de ontwikkeling, realisatie en behoud van duurzame sportaccommodaties stimuleren. Meer informatie vind je op de website van NOC*NSF.