Sportakkoord II – Services

Op 1 april 2023 is Sportakkoord II van start gegaan. Via Sportakkoord II zijn er inmiddels ook weer services aan te vragen. Dit zijn middelen die het mogelijk maken om sportspecifieke of sportgenerieke cursussen mogelijk te maken. Denk hierbij aan trainerscursussen of scheidsrechterscursussen (sportspecifiek), maar ook aan cursussen omtrent Veilig Sportklimaat of gericht op het besturen van een vereniging (sportgeneriek).

Mocht jullie organisatie op het punt staan om een cursus te faciliteren voor jullie kader, dan denken wij graag met jullie mee en kijken we of er mogelijkheden zijn om dit uit de services (deels) te faciliteren. Er wordt ook gewerkt aan een Lokaal Sportakkoord, dat volgt in een later stadium.

Voor meer informatie omtrent Sportakkoord II verwijzen we jullie naar de volgende link en document: