Skip to content

Beleef voedseleducatie met de materialen van Jibb+

Graag willen we het voor iedereen makkelijk en leuk maken om aan te haken bij de thema’s en daarvoor bieden we jullie aanvullende materialen. Zo bieden we leskisten aan die je kunt lenen bij Jibb+. Ook kun je gebruik maken van een aantal zichtexemplaren van de handleidingen en werkboekjes van aanbieders. Denk ook aan hardcopy smaaklessen en een kaartenbak moestuinieren van IVN. Alle opties zijn voor een afgesproken tijd te leen en er zijn geen uitleenkosten aan verbonden.

Leskisten

Reserveren kan hier beneden via het formulier.

Werkboekjes & vouwspellen

Bij de drie hoofdthema’s uit het jaarprogramma hebben we werkboekjes en vouwspelletjes ontwikkeld. 

Werkboekjes voor de leerlingen: Samen theetje drinken
Speciaal voor het thema ‘Drink water’ heeft Jibb+ een werkboekje voor de midden en/of bovenbouw leerlingen ontwikkeld. Het boekje heet ‘Samen theetje drinken’ en laat de leerlingen kennis maken met theekruiden en het gebruik in waterdrankjes met een smaakje. Zo ontdekken en combineren ze hun eigen favoriete theemix.

Werkboekjes voor de leerlingen: Gezond broodje
Wil jij de uitdaging om een gezond broodje voor de bovenbouw leerlingen extra aantrekkelijk maken? Daarvoor hebben we een werkboekje gemaakt wat de kinderen gaat helpen tot het komen van hun gezonde broodjes keuze. Het proces tot het ontwerpen van een gezond broodje heeft in dit boekje een stappenplan. De onderdelen uit het boekje sluiten praktisch aan op het lesprogramma uit ons jaarprogramma bij het thema ‘gezond brood’.

Vouwspelletjes met groente spreekwoorden
Voor het thema ‘van telen tot bord’ worden vouwspelletjes aangeboden. Dit is een ‘old skool’ spelletje, waarbij het geluk bepaald waar je uitkomt. Het gekozen cijfer bepaald welk vakje omgeplooid mag worden. Raad het juiste antwoord. Het gaat steeds om een groente- of fruitsoort. Dit drukwerk is het meest geschikt vanaf groep 5.

Er zijn drie varianten: een vouwspel van Colette Courgette, een Jibb+ vouwspelletje met cijfers en een Jibb+ vouwspelletje met seizoensgroenten. Maak gebruik van het bestelformulier en geef de aantallen door, zodat ook jij dit spelletje kunt gebruiken voor jouw klas.

Overige materialen

Map Smaaklessen
Smaaklessen is een gratis lesprogramma over eten en smaak voor alle groepen van de basisschool. Het basislesmateriaal van Smaaklessen bestaat uit een lerarenhandleiding per groep. Per groep zijn er 5 lessen (voor groep 1 en 2 zijn het 9 lessen) die gemiddeld 45-60 minuten duren. Al het lesmateriaal van Smaaklessen, waaronder de handleiding, kopieerbladen en de digibordmodules vind je op het gratis lesportaal Chef! Ter introductie en verkenning is de hardcopy map te leen via Jibb+.

Kaartenbak moestuinieren IVN
Zijn jullie op school al bezig met moestuinieren? Met deze losse kaarten kunnen leerlingen zelf aan de slag met kruiden en groente. Deze kaartenbak bevat informatie over de herkomst, het gebruik van de kruiden en hoe je ze kunt verzorgen en vermeerderen.

‘t Bakkie van Jibb+
Heb jij een evenement op school? Onze aanhanger is in te zetten bij activiteiten en evenementen ter bevordering van een gezonde leefstijl. Vraag naar de uitleenovereenkomst en de voorwaarden.

Bestelformulier