Voor de uitvoering van de ambities uit het Helmonds Sportakkoord krijgt de gemeente een jaarlijks budget. Organisaties die een bijdrage leveren aan de gestelde ambities in het Helmonds Sportakkoord kunnen nog steeds aanvragen indienen voor een bijdrage in de kosten.

Organisaties en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor de realisatie van initiatieven en projecten die bijdrage aan de ambities uit het Lokaal Sportakkoord. Denk bijvoorbeeld aan: sport- en beweegaanbod voor iedereen (inclusiviteit), het stimuleren van een gezonde leefstijl en/of flexibel sportaanbod. Het gaat hierbij om een incidentele bijdrage die bedoeld is om initiatieven te realiseren, vergemakkelijken of de realisatie te versnellen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Een bijdrage voor het opstarten van sport- en beweegaanbod voor nieuwe doelgroepen;
  • Een bijdrage voor gemaakte kosten voor het realiseren van een gezonde kantine;
  • Een initiatief voor flexibel sportaanbod.

Er zijn dit jaar nog 2 aanvraagronden. De sluitingsdata zijn als volgt:

  • Ronde 4: 16 oktober 2023
  • Ronde 5: 4 december 2023.

Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar www.helmond.nl/sportakkoord