Helmonds Sportakkoord

Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord beschikbaar

De inhoud van het definitieve Lokale Sportakkoord van Helmond is hier te lezen.

Organisaties en verenigingen kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor de realisatie van initiatieven en projecten die bijdrage aan de ambities uit het Lokaal Sportakkoord. Denk bijvoorbeeld aan: sport- en beweegaanbod voor iedereen (inclusiviteit), het stimuleren van een gezonde leefstijl en/of flexibel sportaanbod. Het gaat hierbij om een incidentele bijdrage die bedoeld is om initiatieven te realiseren, vergemakkelijken of de realisatie te versnellen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Een bijdrage voor het opstarten van sport- en beweegaanbod voor nieuwe doelgroepen;
  • Een bijdrage voor een sporttechnische opleiding niveau (maximaal niveau 2);
  • Een bijdrage voor gemaakte kosten voor het realiseren van een gezonde kantine;
  • Een initiatief voor flexibel sportaanbod.

Voorwaarden

  • Het gaat om een Helmondse organisatie of vereniging
  • Het project of initiatief levert een bijdrage aan de gestelde ambities in het Helmonds Sportakkoord
  • Het gaat om een incidentele bijdrage die bedoeld is om initiatieven te realiseren, vergemakkelijken of de realisatie te versnellen. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen (zoals standaard sportmateriaal) behoort niet tot de mogelijkheden

Aanvraag indienen
Het indienen van een aanvraag verloopt via www.helmond.nl/sportakkoord. Het aanvraagformulier kun je opsturen naar sportakkoord@helmond.nl. Er zijn 3 aanvraagronden. De sluitingsdata is als volgt:

  • Ronde 1: 9 maart 2023
  • Ronde 2: 20 april 2023
  • Ronde 3: 25 mei 2023

De aanvraag wordt beoordeeld door een kernteam bestaande uit verschillende partijen uit de stad. Uiterlijk 3 weken na de sluitingsdatum wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Services voor besturen en kader
Daarnaast is het, vanuit het Nationale Sportakkoord, in 2020, 2021 en 2022 mogelijk om duurzaam te investeren in jullie (sport)organisatie en/of kader via zogenaamde services. Deze services zijn opleidingen en cursussen voor besturen en kader. Deze opleidingen zijn hier te vinden. Wij hebben met dit aanbod ons met name gericht op sportoverstijgende opleidingen en cursussen. Er zijn nog vele andere sporttechnische services aan te vragen. Voor verdieping in het serviceaanbod kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Jibb+.

Meer informatie
Wij hopen dat iedereen de moeite neemt zich hierin te verdiepen en te bekijken hoe deze budgetten en services van waarde kunnen zijn voor jullie organisatie. Heb je nog vragen of meer informatie nodig? Ga dan naar www.helmond.nl/sportakkoord. Of stuur een e-mail naar sportaanbieders@jibbplus.nl.