Begin oktober hebben alle sportaanbieders in Helmond deze monitor ontvangen. Met de resultaten uit deze monitor, die ook met uw eigen organisatie gedeeld zullen worden, kunnen we de komende jaren bekijken waar we binnen gemeente Helmond op in kunnen gaan zetten en waar we diverse sportaanbieders kunnen ondersteunen. 

Uiteraard is het ook interessant om de resultaten uit deze monitor om te zetten in de beleidsvoering binnen uw eigen organisatie. Het invullen van de monitor duurt ongeveer 35 minuten. Je kunt de monitor uiterlijk tot 30 november 2023 invullen. 

In 2025 zal er een tweede monitor uitgevoerd worden en kunnen verschillende zaken ook meetbaar gemaakt worden. We hopen op een grote deelname aan deze monitor. 

Als er nu al vragen spelen omtrent dit onderwerp, dan kunnen jullie deze stellen via jullie contactpersoon van Jibb+ die onderaan de mail terug te vinden zijn.