In het kader van een veilig sportklimaat, willen we dat de professionals en vrijwilligers van onder andere sportaanbieders die subsidie krijgen van de gemeente, in bezit zijn van een VOG. In het landelijke herijkte sportakkoord impliceert ook dat dit op termijn verplicht wordt.


Vanaf 2024 wordt het een verplichting om subsidie te ontvangen van de gemeente. De sportaanbieder heeft tot en met 2024 tijd om te zorgen dat de VOG’s op orde zijn binnen de club. Vanaf 2025 wordt het hebben van een VOG een toegangsvoorwaarde. Dat betekent dat er geen subsidie kan worden verstrekt wanneer niet over de juiste VOG’s wordt beschikt.
In de regeling staat de verplichting als volgt: Professionals en vrijwilligers die rechtstreeks werken met jeugdigen, kwetsbare volwassenen, ouderen, en/of Helmonders met regieverlies, zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG).

Deze VOG’s zijn gratis aan te vragen via Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor sportverenigingen- Centrum Veilige Sport Nederland

Voor meer informatie kun je contact opnemen met je contactpersoon binnen Jibb+.