Oproep aan sportieve, culturele en sociale organisaties om zich aan te melden

Jibb+, Cultuur Contact, LEV Groep en Aandacht voor Ouderen slaan de handen weer ineen met de tweede uitgave van het activiteitenboekje voor 55+. De eerste uitgave in 2022 bestond uit 155 pagina’s boordevol mooie activiteiten. We hebben veel positieve reacties ontvangen van organisaties en potentiele deelnemers. ‘En hoe mooi zou het zijn als we komend jaar weer een nieuw activiteitenaanbod voor 55-plussers kunnen aanbieden? Dat kan! In februari lanceren we een nieuwe Activiteitengids 55+ vanuit het platform Sport en Cultuur Helmond.’, vertelt Kristian van den Nouwlant van Jibb+.

Op zoek naar nieuwe leden?
Het online platform ‘Sport en Cultuur Helmond’ (www.sportencultuurhelmond.nl) maakt het voor alle inwoners van gemeente Helmond mogelijk om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de verenigingen en maatschappelijke instellingen in Helmond. Kristian van den Nouwlant werkt als buurtsportcoach bij Jibb+ en is één van de initiatiefnemers van de activiteitengids: ‘We zien dat ouderen minder snel het contact opzoeken of nieuwe activiteiten gaan ondernemen. De activiteiten die in de gids komen te staan zijn dan ook gericht op het meedoen, ontmoeten en activeren van de mensen. Dat kan zijn op het gebied van sport en bewegen, een creatieve activiteit, maar bijvoorbeeld ook samen koken of een koffie uurtje in de wijkcentra.’ Het aanbod van zorgorganisaties, fysiotherapeuten en KBO’s kunnen ook in de activiteitengids komen te staan, zolang de activiteit maar toegankelijk is voor externe deelnemers. ’Dit biedt voor vele organisaties een kans. Ervaring leert dat een deel van de deelnemers na een kennismaking ook sneller terugkomt of zelfs lid wordt.’

Meld activiteiten aan!
Het aanmaken van een account en toevoegen van activiteiten is helemaal gratis voor de aanbieders. Ook aan de activiteitengids zijn geen kosten verbonden. Het aangemelde beweeg-, cultuur en ontmoetingsaanbod voor de 55-plussers wordt gepresenteerd in een activiteitengids. ‘Om een zo veelzijdig mogelijk aanbod te bieden in Helmond, roepen we alle aanbieders op om zich bij dit mooie project aan te sluiten.’ Om als aanbieder in de Activiteitengids 55+ te komen, is het belangrijk dat activiteiten vóór 22 december via de website www.sportencultuurhelmond.nl zijn toegevoegd. ‘Hopelijk doen ze dat de komende weken massaal, zodat we het boekje met elkaar ook dit jaar weer tot een groot succes kunnen maken’, aldus Kristian.

Meer informatie?          
Meer informatie over de Activiteitengids voor 55+, neem dan contact op met één van de initiatiefnemers.
Jibb+ | 0492 347 071 | sportaanbieders@jibbplus.nl
CultuurContact | 0492 476 654 | info@cultuur-contact.nl
LEV Groep | 06 89 97 40 75 | chantal.cox@levgroep.nl