Skip to content

Samenwerking

Sportparken

Op sportparken speelt Jibb+ een verbindende rol. Ze ondersteunen initiatieven voor bijeenkomsten met sportaanbieders, denken mee met nieuwe initiatieven en spelen een rol in de ontwikkelingen die raakvlakken hebben met de thema’s waar Jibb+ zich op richt. Jibb+ speelt in op de kansen die er op sportparken liggen, kunnen hier het voortouw in nemen of lichten mee op de initiatieven die vanuit de gebruikers van een sportpark komen.

In de afgelopen (en huidige) periode adviseren we op sportparken omtrent de invulling en programmering voor de openbare ruimte, ondersteunen we het versterken van de samenwerkingen tussen sportaanbieders op het sportpark en zijn we actief in de ondersteuning van kader op pedagogisch vlak.

Gemeente Helmond

Gemeente Helmond heeft per 2023 verenigingsondersteuning uitgebreid via Jibb+. Deze gaat Jibb+ verder professionaliseren en daarmee wil Jibb+ zich als loketfunctie ontwikkelen vanuit haar visie op clubondersteuning. Hiervoor is de samenwerking met Gemeente Helmond essentieel. Samen met Gemeente Helmond heeft Jibb+ een werkgroep waarbij verschillende vraagstukken van sportaanbieders besproken om zo goed mogelijk ondersteuning te kunnen bieden. Heb jij een vraagstuk waarvan je niet weet hoe je dat kunt oplossen en kan je onze hulp goed gebruiken? Wij staan graag voor je klaar.