Er wordt door de gemeente geïnvesteerd in verenigingsondersteuning, wat betekent dat team Sportaanbieders van Jibb+ per 1 maart op dit vlak met 1 FTE is uitgebreid. De inhoud van deze ontwikkeling werd de afgelopen periode toegelicht aan verenigingen tijdens vier fysieke sportcafés in december en januari. Hier hebben we de behoeftes bij sportaanbieders opgehaald, om hier in de toekomst zo goed mogelijk op in te kunnen spelen en de samenwerking/ondersteuning richting sportaanbieders te optimaliseren. Deze bijeenkomsten werden per wijk/gebied georganiseerd en we hebben hierin ongeveer 40 sportaanbieders mogen verwelkomen. Deze input nemen we zeker mee in de vormgeving van onze werkzaamheden.

Focus op alle facetten binnen een vereniging
Waar voorheen onze focus lag op ledenwerving, ledenontvangst, ledenbehoud en gezonde kantine, zullen deze nu uitgebreid worden naar alle facetten binnen een vereniging of sportaanbieder, zowel beleidsmatig als uitvoerend. We zijn daarin aanspreekpunt voor alle sportaanbieders in Helmond. Het team Sportaanbieders van Jibb+ neemt elke hulpvraag aan, maar pakt niet iedere hulpvraag zelfstandig op. We streven naar een kwalitatief goede ondersteuning voor sportclubs. Bekeken wordt door wie de vraag het beste opgepakt kan worden.  Dit vraagt om een stabiel netwerk met betrouwbare partners. Van belang is om de kwaliteit die geleverd wordt bij hulpvragen te monitoren. Daarom hebben we naast onze eigen kennis en expertise een goed netwerk aan externe ondersteuningsmogelijkheden, onder andere bestaande uit:

  • Sportbonden (bijv. voor sport specifieke ondersteuning) en NOC*NSF
  • Procesbegeleiders (o.a. via services vanuit het Sportakkoord of vanuit Rabo Club Support)
  • Maatschappelijke partners

Het team Sportaanbieders heeft per 1 maart 2023 de volgende functies in huis:

  • Aanspreekpunten (per wijk) voor de sportclubs: Zij zijn het directe aanspreekpunt voor jullie vereniging/organisatie en zullen eventuele vragen of acties intern bespreken en de uitkomst hiervan terugkoppelen.
  • Verenigingsadviseurs: De verenigingsadviseurs zijn verantwoordelijk voor het oppakken van de inhoudelijke vraagstukken en helpen sportclubs beleidsmatiger verder.
  • Clubkadercoaches: Zij zijn actief bij clubs om te helpen met het opzetten, uitvoeren en borgen van pedagogische trainersbegeleiding op de club.