SAVE THE DATE – De Thuiswedstrijd op zaterdag 4 november 2023

Wij nodigen je weer van harte uit voor ‘De Thuiswedstrijd’ op zaterdag 4 november 2023. Een middag vol met inspirerende workshops, waarmee je als sportaanbieder meteen je kans kunt pakken en nieuwe kansen kunt creëren. Alle workshops worden kosteloos aangeboden. De bijeenkomst organiseert Jibb+ in samenwerking met Gemeente Helmond voor alle sportaanbieders in Helmond. De onderwerpen die tijdens deze middag aan bod komen, sluiten aan bij de landelijke, maar ook zeker bij de lokale ontwikkelingen en trends in de wereld van sport(verenigingen).

Zet zaterdag 4 november 2023 dus alvast in je agenda!

Ondersteuning vanuit LEVgroep voor vrijwillige organisaties

LEVgroep ondersteunt organisaties die werken met vrijwilligers. Via hun aanbod zijn er ook een aantal interessante ontwikkelingen of is er interessant aanbod te vinden.

  1. De LEVgroep krijgt met regelmaat de vraag om te bemiddelen bij grote klussen voor 8 tot 15 personen, waarbij teams/afdelingen van bedrijven een dag de handen uit de mouwen kunnen steken. Middels deze website kunnen ze verenigingen met een hulpvraag verbinden met een bedrijf die zich maatschappelijk in wil zetten
  2. Een bundeling van e-learnings en workshops die interessant kunnen zijn voor vrijwilligers

Sportakkoord II is van start gegaan

Sportakkoord II – Services

Op 1 april 2023 is Sportakkoord II van start gegaan. Via Sportakkoord II zijn er inmiddels ook weer services aan te vragen. Dit zijn middelen die het mogelijk maken om sportspecifieke of sportgenerieke cursussen mogelijk te maken. Denk hierbij aan trainerscursussen of scheidsrechterscursussen (sportspecifiek), maar ook aan cursussen omtrent Veilig Sportklimaat of gericht op het besturen van een vereniging (sportgeneriek).

Mocht jullie organisatie op het punt staan om een cursus te faciliteren voor jullie kader, dan denken wij graag met jullie mee en kijken we of er mogelijkheden zijn om dit uit de services (deels) te faciliteren. Er wordt ook gewerkt aan een Lokaal Sportakkoord, dat volgt in een later stadium.

Voor meer informatie omtrent Sportakkoord II verwijzen we jullie naar de volgende link en document:

Tips omtrent stijgende energiekosten

Veel organisaties hebben last van de stijgende energiekosten. Gelukkig zijn er behoorlijk wat mogelijkheden die hierin kunnen ondersteunen. Dit varieert van websites die fungeren als database of instellingen waar ondersteunende subsidies aan te vragen zijn. We hebben er een aantal op een rijtje gezet voor jullie:

Aanmelden en updaten account Sjors Sportief & Creatief

Net zoals de afgelopen 5 jaar komt er dit jaar weer een boekje van Sjors Sportief & Creatief die we gaan verspreiden op alle basisscholen. In de periode van 2018 tot 2023 hebben we maar liefst 27.200 aanmeldingen gehad voor sportactiviteiten door sportaanbieders en Jibb+! Een geweldig aantal, wat we voor jullie graag nog zien groeien de komende jaren! Door het verspreiden van deze boekjes bereiken we ongeveer 9000 kinderen en ouders/verzorgers. Het is gedurende het hele jaar mogelijk om jullie aanbod online te zetten. In dit boekje kan jullie organisatie met informatie, proeflessen, logo en foto komen te staan. Het enige wat je hier voor moet doen is het volgende:
  • Het updaten van jullie bestaande account naar aanbod voor 2023-2024 vóór 16 juni. 
  • Het aanmaken van een nieuw account (indien jullie organisatie deze nog niet heeft) vóór 16 juni.

Meer informatie over het aanmaken van een account kun je vinden in de volgende bijlagen en middels de tip bij puntje 4:

Wil jij dus als sportaanbieder ook met naam, aanbod en foto/logo in het Sjors boekje komen te staan? Zorg dan dat je vóór 16 juni het aanbod voor 2023-2024 in jullie account hebt toegevoegd onder de categorie Sjors Sportief! Ga hiervoor naar de website www.sportencultuurhelmond.nl.

Dag van de Sportclub op zondag 17 september 2023

Op zondag 17 september organiseren we wederom de Dag van de Sportclub! Jibb+ zorgt voor de 8e keer voor een mooie fietsroutekaart met daarop alle deelnemende sportaanbieders.

Bezoekers uit heel Helmond gaan deze dag op pad om kennis te maken met sportaanbieders en/of zijn op zoek naar een nieuwe sport. Een mooi moment om jezelf als sportorganisatie letterlijk en figuurlijk goed op de kaart te zetten in de gemeente Helmond en bij alle bezoekers die jullie mogen verwelkomen op deze dag. In 2021 en 2022 zijn er ruim 2200 bezoekers geweest bij alle sportaanbieders die hierbij aangesloten waren.

Willen jullie ook je deuren open zetten voor (potentiële) nieuwe leden en laten zien wat je in huis hebt? Meld je sportclub uiterlijk vrijdag 16 juni aan!

Een nieuwe structuur voor verenigingsondersteuning in Helmond

Er wordt door de gemeente geïnvesteerd in verenigingsondersteuning, wat betekent dat team Sportaanbieders van Jibb+ per 1 maart op dit vlak met 1 FTE is uitgebreid. De inhoud van deze ontwikkeling werd de afgelopen periode toegelicht aan verenigingen tijdens vier fysieke sportcafés in december en januari. Hier hebben we de behoeftes bij sportaanbieders opgehaald, om hier in de toekomst zo goed mogelijk op in te kunnen spelen en de samenwerking/ondersteuning richting sportaanbieders te optimaliseren. Deze bijeenkomsten werden per wijk/gebied georganiseerd en we hebben hierin ongeveer 40 sportaanbieders mogen verwelkomen. Deze input nemen we zeker mee in de vormgeving van onze werkzaamheden.

Focus op alle facetten binnen een vereniging
Waar voorheen onze focus lag op ledenwerving, ledenontvangst, ledenbehoud en gezonde kantine, zullen deze nu uitgebreid worden naar alle facetten binnen een vereniging of sportaanbieder, zowel beleidsmatig als uitvoerend. We zijn daarin aanspreekpunt voor alle sportaanbieders in Helmond. Het team Sportaanbieders van Jibb+ neemt elke hulpvraag aan, maar pakt niet iedere hulpvraag zelfstandig op. We streven naar een kwalitatief goede ondersteuning voor sportclubs. Bekeken wordt door wie de vraag het beste opgepakt kan worden.  Dit vraagt om een stabiel netwerk met betrouwbare partners. Van belang is om de kwaliteit die geleverd wordt bij hulpvragen te monitoren. Daarom hebben we naast onze eigen kennis en expertise een goed netwerk aan externe ondersteuningsmogelijkheden, onder andere bestaande uit:

  • Sportbonden (bijv. voor sport specifieke ondersteuning) en NOC*NSF
  • Procesbegeleiders (o.a. via services vanuit het Sportakkoord of vanuit Rabo Club Support)
  • Maatschappelijke partners

Het team Sportaanbieders heeft per 1 maart 2023 de volgende functies in huis:

  • Aanspreekpunten (per wijk) voor de sportclubs: Zij zijn het directe aanspreekpunt voor jullie vereniging/organisatie en zullen eventuele vragen of acties intern bespreken en de uitkomst hiervan terugkoppelen.
  • Verenigingsadviseurs: De verenigingsadviseurs zijn verantwoordelijk voor het oppakken van de inhoudelijke vraagstukken en helpen sportclubs beleidsmatiger verder.
  • Clubkadercoaches: Zij zijn actief bij clubs om te helpen met het opzetten, uitvoeren en borgen van pedagogische trainersbegeleiding op de club.

Ontwikkelingen omtrent het Helmonds Sportverbond

Tijdens onze sportcafés heeft Ad van Ham een presentatie gegeven over het de ontwikkelingen omtrent het Helmonds Sportverbond. In het Helmonds Sportverbond spreken de Helmondse Sportclubs af hoe we met elkaar én onze gasten omgaan. Gemeente Helmond streeft naar een prettige en veilige sportomgeving voor iedereen. De komende periode zal dit onderwerp nog vaker terugkomen en hebben het daarom tijdens onze sportcafés aan bod laten komen. Mochten jullie hier meer informatie over willen, dan kan hiervoor contact opgenomen worden met jullie contactpersoon.

Ondersteuning energielasten, verduurzamen sportclub en BOSA subsidieregeling

Verduurzaam jouw sportclub
Verduurzamen is een veelgehoorde term en kan op vele manieren opgepakt worden binnen jullie organisatie. Er is door NOC*NSF een website gelanceerd, waar je veel informatie kunt halen omtrent alle mogelijkheden tot ondersteuning. Mocht jullie club hier mee bezig zijn, dan is het een zeer interessante website, met verschillende doorverwijzingen naar subsidies, advies of producten: www.sportnlgroen.nl 

Ondersteuning voor de energielasten
Daarnaast is het mogelijk om bij de gemeente Helmond om een compensatieregeling aan te vragen in het kader van de stijgende energielasten. Kijk hier voor meer informatie of vraag direct jouw compensatie aan.

Is de BOSA subsidieregeling iets voor jouw club?
Daarnaast is er nog een andere interessante ontwikkeling, die wellicht kansen kan bieden voor de ontwikkeling van jullie accommodatie. De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Bekijk hier alle informatie en hier is precies in te zien waar de subsidie voor aangevraagd kan worden.

De nieuwsbrief Sportaanbieders is vernieuwd

Op de achtergrond zijn we bezig met het ontwikkelen van onze website en nieuwsbrief. Zoals jullie zien zit de nieuwsbrief in een nieuw jasje en linken we hiermee door naar interessante onderwerpen op onze website. De komende periode zullen we de inhoud van onze website ook aan gaan passen en daar alle werkzaamheden/mogelijkheden van team Verenigingsondersteuning op gaan zetten. Je kunt er nu al terecht voor veel interessante onderwerpen, cursusaanbod, subsidiemogelijkheden en goede voorbeelden.

Voor meer info: www.jibbplus.nl/sportaanbieders